Spring til indhold

Vejledning i at stemme

Der stemmes ved at sætte ét kryds ud for den kandidat, du stemmer på. Stemmesedlen er ugyldig, hvis der er flere krydser eller andet skrevet på sedlen.

Stemmesedlen skal lægges i kuverten mærket ’Stemmeseddel’. Denne kuvert lægges i returkuverten med valgkoden på bagsiden. Det er vigtigt, at der kun er en stemmeseddel i hver returkuvert, da de ellers er ugyldige. Det vil sige, at ægtefolk/samboende skal sende hver sin kuvert med stemmeseddel.  

Fristen for at aflevere stemmesedlen er så den er valgsekretariatet i hænde senest kl 12.00 samme dag som der er kommunalvalg og regionsrådsvalg.  

Hvis stemmesedlen fremsendes med post, skal du være opmærksom på, at kommunen ikke er ansvarlig for, at PostNord afleverer posten inden fristen udløber.