Spring til indhold

Valg

Seniorrådsvalget 2021 blev afholdt som fremmødevalg d. 16. november 2021.
Ifølge vedtægterne skulle vælges to kandidater fra Møn, to fra Præstø, to fra Kalvehave og tre fra Vordingborg.
Der var 10 kandidater til valg, og 4 var opstillet i Vordingborgområdet.

Ved Seniorrådsvalget 2021 var 16.597 vælgere stemmeberettigede. Der var en stemmeprocent på 50,8 %. 7233 over 60-årige afgav deres stemme. Der blev afgivet 745 brevstemmer. 397 stemte blankt og 18 stemmer var ugyldige. Fremmødestemmer fra Bogø mangler i opgørelsen.


Fordeling af stemmer ved Seniorrådsvalget 2021:

Kandidat Stemmer Valgt i området
Barbara Abel 1576 Valgt i Vordingborg
Flemming Bo Hansen 808 Valgt i Præstø
Karin Arler 758 Valgt på Møn
Allan Huglstad 758 Valgt i Vordingborg
Brita Berner Hansen 701 Valgt på Møn
Anette Ferdinand 671 Valgt i Præstø
Flemming Tejmers 604 Valgt i Kalvehave
Jørgen Karl Møller 457 Valgt i Vordingborg
Dora Annella Ora Olsen 245 Valgt som suppleant, er fra Vordingborg
Mogens Olling 240 Valgt i Kalvehave

Ovenstående opgørelse er desværre uden fremmødestemmer fra Bogø. De bortkom i perioden frem til stemmeoptælling d. 19. november 2021. Og det er desværre ikke lykkedes at fremskaffe materialet.
Som følge af mistanken om at der manglede ca. 300 stemmer blev alle stemmer talt igen 22. november. Det ændrede ikke på situationen.
Administrationen har analyseret stemmeafgivelsen og er sammen med Seniorrådets formand nået til den konklusion, at stemmerne fra Bogø ikke vil rykke ved fordelingen af suppleant og øvrige valgte.

Kandidaterne er kontaktet direkte.
Læs pressemeddelelsen om seniorrådets konstituering.